Chào mừng bạn đến với website kỹ năng công tác xã hội!

 • Hộp thư điện tử

  ctxh@rtccd.org.vn

 • Điện thoại

  0243 6280350

 • Số 46/6 phố Trần Kim Xuyến (Số 6 M1, Khu đô thị Yên Hòa), phường Yên Hòa

  quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

11
05-2022

Hỗ trợ nạn nhân buôn bán người và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam

Thông tin dự án

Trung tâm RTCCD và HealthRight International đã nhận thấy những nhu cầu cấu thiết về cung cấp các dịch vụ can thiệp để hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên là nạn nhân của buôn bán người và bóc lột vượt qua những sang chấn và tái hoà nhập cuộc sống. Trong năm 2018 và 2019, RTCCD và HealthRight đã triển khai dự án hỗ trợ cho trẻ em và thanh thiếu niên là nạn nhân của buôn bán người và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Việt Nam. Dự án sẽ phát triển một chương trình đào tạo cho các cán bộ làm việc trực tiếp với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để giúp các cán bộ để sau đó các cán bộ này có thể cung cấp những trợ giúp phù hợp theo lứa tuổi và văn hóa cho trẻ em. Thuật ngữ tâm lý xã hội ở đây bao hàm các hình thức tư vấn lấy khách hàng làm trung tâm và tư vấn dựa trên vấn đề.

 

Mục tiêu dự án

Mục tiêu của dự án là nhằm cung cấp những dịch vụ hỗ trợ để trẻ vượt qua những khó khăn và xây dựng lại cuộc sống.  
Mục tiêu dài hạn của dự án là trẻ có thể tái hòa nhập thành công, đoàn tụ với gia đình hoặc được được chăm sóc nuôi dưỡng thay thế phù hợp.

 

Hoạt động dự án

Chỉnh sửa bộ giáo trình đào tạo dành cho các cán bộ công tác xã hội và các cán bộ có liên quan tới công tác hỗ trợ cho trẻ em và thanh thiếu niên là nạn nhân của buôn bán người và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt  
Tổ chức tập huấn cho 100 – 150 cán bộ công tác xã hội, cán bộ y tế, nhân viên các tổ chức phi chính phủ  
Xây dựng chương trình thử nghiệm can thiệp lồng ghép tại Phòng khám Cây Thông Xanh trực thuộc RTCCD  
Đánh giá hiệu quả ứng dụng thực tế cho nhân rộng mô hình  

 

 

 

Chia sẻ bài viết

 • Hộp thư điện tử

  ctxh@rtccd.org.vn
 • Điện thoại

  0243 6280350
 • Số 46/6 phố Trần Kim Xuyến (Số 6 M1, Khu đô thị Yên Hòa), phường Yên Hòa

  quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam